บริษัท ศูนย์ศึกษาเบทเทอร์เกรด (ประเทศไทย) จำกัด


เป็นสถาบันส่งเสริมและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ แนะแนวด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ อย่างครบวงจร บริษัทฯเป็นหนึ่งในสมาชิก สมาคมไทย แนะแนวการศึกษาต่อนานาชาติ "สนต" หรือ TIECA ทำให้นักเรียน และท่านผู้ปกครองสามารถมั่นใจใน คุณภาพและ บริการของเราได้เป็นอย่างดี

www.bettergradeedu.com

country

Read more