Canada
Canada
ข้อมูลทั่วไป แคนาดา (อังกฤษและฝรั่งเศส: Canada) เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือติดกับสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

ประเทศแคนาดา

ประกอบด้วยรัฐ 10 รัฐ และดินแดน 3 แห่ง และปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดแคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษาทั้งในระดับประเทศและในรัฐนิวบรันสวิกภาษาทางการ 2 ภาษานั้นคือภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแคนาดาเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นประเทศอุตสาหกรรม มีเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และพึ่งพาการค้าขายโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่แคนาดามีความสัมพันธ์อันยาวนานและสลับซับซ้อนเมืองออตตาวา (อังกฤษ: Ottawa) เป็นเมืองหลวงของแคนาดาซึ่งเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความปลอดภัยและด้วยความสวยงามของ ออตตาวา ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทั้งเมืองอีกทั้งยังตื่นตาตื่นใจไปกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบในเวลากลางคืนจากการล่องเรือในแม่น้ำออตตาวาช่วงหน้าร้อนไปถึงการเล่นสเกตน้ำแข็งที่ คลอง Rideau ในช่วงหน้าหนาว ทำให้ออตตาวาเป็นเมืองที่มีกิจกรรมให้ทำตลอดทุกฤดู อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา ปลอดภัย และมีประเพณีต่างๆ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ และสวนสาธารณะให้เที่ยวชมมากมาย

 

สกุลเงิน: ดอลลาร์แคนาดา

ประชากร: จำนวนประชากร:32.601.360 ล้านคน (2551)

 

ระบบการศึกษา

แคนาดาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้รัฐธรรมนูญของแคนาดาการศึกษาถือว่าเป็นความรับผิดชอบของมณฑล เพราะฉะนั้น ระบบการศึกษาของแต่ละมณฑล จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามการศึกษาของประเทศแคนาดา จัดว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่สูง โดยทั่วไปแล้วเด็กชาวแคนาดาเข้าเรียนระดับอนุบาล 1-2 ปี เมื่ออายุ 4 หรือ 5 ขวบ เด็กทุกคนจะเริ่มเรียนเกรดหนึ่งเมื่ออายุประมาณหกขวบ โดยทั่วไปปีการศึกษาจะเริ่มในเดือนกันยายน จนถึงเดือนมิถุนายนถัดไป แต่ในบางแห่งอาจเปิดภาคเรียนในเดือนมกราคม ชั้นมัธยมศึกษามีจนถึงเกรด 11,12 หรือ เกรด 13 แล้วแต่มณฑล จากระดับนี้

นักศึกษาอาจเข้าเรียนหลักสูตรมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือซีเจ็พ คำว่า ซีเจ็พ เป็นคำย่อที่มาจากการรวมชื่อของวิทยาลัยเพื่อการศึกษาทั่วไป และวิชาชีพสำหรับการศึกษาทั่วไปหลักสูตรการเรียนสองปี ส่วนการศึกษาเชิงวิชาชีพ

ใช้หลักสูตรการเรียนสามปีในระหว่างระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษามณฑลควิเบคใช้ระบบการศึกษาซีเจ็พ

 

ฤดูกาล

ฤดูหนาว (Winter) (มกราคม-มีนาคม)

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) (มีนาคม-มิถุนายน)

ฤดูร้อน (Summer) (มิถุนายน-กันยายน)

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) (กันยายน-พฤศจิกายน)