โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ ES DUBAI
โปรโมชั่น เรียนภาษาที่ ES DUBAI
INTENSIVE COURSE 30 บทเรียน ฟรี ทริปทะเลทราย ถ้าสมัครภายใน 31 ธันวาคม 2023

Package

@ค่าลงทะเบียนเรียน              

@ค่าจัดหาที่พักพร้อมที่พักแบบแชร์

@ค่าคอร์สเรียนเรียน 

@บริการรับที่สนามบิน

@ค่าอุปกรณ์การเรียน                                 

@ค่าวีซ่านักเรียน

Remark : ทุก package จะได้ที่พักแบบแชร์สำหรับ 2 สัปดาห์แรก และสำหรับ 4 สัปดาห์ จะได้รับที่พัก 4  สัปดาห์                 

สัปดาห์

ราคา ไทยบาท

4

90,650

12

166,075

24

269,325

36

369,425

48

470,225