SUMMER NZ 17 March - 6 April, 2024
SUMMER NZ 17 March - 6 April, 2024
จัดเรียนร่วมกับ Waiuku College เมือง Auckland, New Zealand
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Waiuku College

โรงเรียน มัธยม สหศึกษา อยู่ที่ Auckland, New Zealand ทาง โรงเรียนจะมุ่งเน้น การเรียนการสอน ทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ด้านศิลปะ การบริการและการกีฬา กลางแจ้ง และในร่ม  มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน รับตั้งแต่ year 9 – 13

พักห้องคู่ กับบ้านชาวนิวซีแลนด์  พร้อมอาหาร 3 มื้อ สะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน

ราคา 165,519 บาท

(ส่วนลด 3,000 บาท เมื่อสมัครภายใน 15 ธันวาคม 66)

รับน้องอายุ 12 ปี ขึ้นไป