การบินไทยมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สะสมไมล์
การบินไทยมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สะสมไมล์

การบินไทยมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส สะสมไมล์ได้รวดเร็วขึ้นพร้อมรับโบนัสไมล์รูปแบบใหม่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปรับรูปแบบการสะสมไมล์และเพิ่มโบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิกเพื่อการสะสมไมล์ที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมประกาศใช้ตารางรางวัลบัตรโดยสารการบินไทยและสายการบินพันธมิตร สตาร์ อัลไลแอนซ์ ในอัตราใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับวิธีการสะสมไมล์เพื่อให้สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส สามารถสะสมไมล์เพื่อใช้แลกรางวัลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจำนวนไมล์สะสมที่สมาชิกจะได้รับขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) ตามราคาบัตรโดยสารที่สมาชิกชำระเงิน ตามรายละเอียดรหัสชั้นโดยสารที่มีการปรับเปลี่ยนดังนี้

• สมาชิกที่เดินทางในชั้นหนึ่ง
- รหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) F อัตราการสะสมไมล์จะเพิ่มขึ้นจาก 150% เป็น 250%

- รหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) A, P อัตราการสะสมไมล์จะเพิ่มขึ้นจาก 150% เป็น 200%

• สมาชิกที่เดินทางในชั้นธุรกิจ
- รหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) C, D อัตราการสะสมไมล์จะเพิ่มขึ้นจาก 125% เป็น 150%

• สมาชิกที่เดินทางในชั้นประหยัด
- รหัสชั้นโดยสาร Y, B อัตราการสะสมไมล์จะเพิ่มขึ้นจาก 100% เป็น 110%

สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส จะได้รับความคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยโบนัสไมล์ประเภทใหม่เมื่อเดินทางกับการบินไทยในเส้นทางบินระหว่างประเทศ คือ โบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิก ดังนี้

• สมาชิกบัตรแพลทินัม รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้น 20%

• สมาชิกบัตรทอง รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้น 10%

• สมาชิกบัตรเงิน รับโบนัสไมล์เพิ่มขึ้น 5%

ทั้งนี้ โบนัสไมล์ตามสถานภาพสมาชิก เป็นจำนวนไมล์พิเศษที่สมาชิกจะได้รับเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากไมล์ที่ได้รับจากระยะทางบิน (Actual Miles) และไมล์จากรหัสชั้นโดยสาร (Booking Class) ซึ่งโบนัสไมล์นี้จะไม่นำมาคำนวณเป็นจำนวนไมล์เอกสิทธิ์ (Qualifying Miles) ที่ใช้ในการพิจารณาสถานภาพสมาชิก

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในรอบ 25 ปี ในเรื่องของตารางรางวัลปัจจุบันที่ใช้มาเป็นระยะเวลานานให้เป็นตารางรางวัลใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีความสอดคล้องกับโปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบินชั้นนำต่างๆ โดยตารางรางวัลใหม่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนจำนวนไมล์ที่ใช้แลกรางวัลในบางชั้นโดยสาร เริ่มต้นในอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในบางเส้นทางประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ อาทิ แลกรางวัลบัตรโดยสารเส้นทางกรุงเทพฯ – โตเกียว (ไป – กลับ) ในชั้นหนึ่ง จากเดิมใช้ไมล์สะสมจำนวน 110,000 ไมล์ แต่อัตราใหม่จะใช้ไมล์สะสมจำนวน 135,000 ไมล์เพื่อแลกรางวัลบัตรโดยสาร อย่างไรก็ตาม มีบางเส้นทางและบางชั้นโดยสารที่ยังใช้จำนวนไมล์อัตราเดิมในการแลกรางวัลบัตรโดยสาร ได้แก่ กลุ่มประเทศอินโดจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ในทุกชั้นโดยสาร และเมืองในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ในชั้นประหยัด

การปรับเปลี่ยนตารางรางวัลครั้งนี้ สมาชิกจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นด้วยการแลกรางวัลบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (One Way) จากเดิมที่ต้องใช้จำนวนไมล์สะสมเฉลี่ยถึง 68 เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนเป็นการใช้ไมล์สะสมเพื่อแลกรางวัลเพียง 50 เปอร์เซ็นต์ของรางวัลบัตรโดยสารแบบไป - กลับ (Roundtrip) รวมถึงสามารถแลกรางวัลบัตรโดยสารที่มีชั้นโดยสารต่างกัน และรางวัลบัตรโดยสารที่มีเส้นทางบินไปและกลับจากจุดหมายปลายทางที่ต่างเมืองกันแต่อยู่ในโซนรางวัลเดียวกันได้ อาทิ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปซิดนีย์ และกลับจากเพิร์ทสู่กรุงเทพฯ หรือออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปโตเกียว และกลับจากโซลสู่กรุงเทพฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สมาชิกยังคงสามารถแลกรางวัลด้วยจำนวนไมล์สะสมในตารางรางวัลบัตรโดยสารปัจจุบันได้ด้วยการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารรูปแบบการปรับไมล์สะสมที่เพิ่มมากขึ้นและตารางรางวัลใหม่ผ่านช่องทางอีเมล์ถึงสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส ที่ลงทะเบียนรับข่าวสาร รวมถึงแจ้งรายละเอียดข้อมูลบนเว็บไซต์ thaiairways.com/rop ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com/rop หรือติดต่อสอบถามพร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่สำนักงานขายการบินไทย หรือ THAI Contact Center โทร. (02) 356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)